Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podstawowe informacje
 2. Odwiedziny naszej strony internetowej
 3. Zgoda
 4. Korzystanie z naszych usług
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
 6. Kontakt

 

 

Polityka prywatności

 

Ochrona Państwa danych oraz ich bezpieczeństwo i poufność są ważne dla naszej Firmy.  Poniżej informujemy Państwa o przetwarzaniu (w tym o gromadzeniu i przechowywaniu) danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej www. http://pre-media.com.pl. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być osobiście powiązane z Panem/Panią, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Nasza Firma przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych ofert, ale również zagwarantowanie, że Państwa dane są w dobrych rękach.

 I Podstawowe informacje

 

 1. Administrator

Administratorem w zakresie prawa ochrony danych są zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO):

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest PREMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, przy ul. Zagórskiej 159, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452557738 KRS 0000746259

 

 1. Bezpieczeństwo danych

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Zawsze należy zachować poufność danych dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeżeli komputer jest udostępniany innym osobom.

Przy przekazywaniu danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej stosowana jest zasadniczo tzw. procedura bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer).

 

W związku z dostępem do naszej strony internetowej, dane umożliwiające identyfikację (np. adres IP) są tymczasowo przechowywane na naszych serwerach w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemu, ale zasadniczo nie dłużej niż przez 30 dni. Przetwarzanie ewentualnych danych osobowych dla celów bezpieczeństwa danych i systemu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO i naszego uzasadnionego interesu w zabezpieczeniu systemów i zapobieganiu nadużyciom.

 

 1. Zgoda

 

Gdy korzystacie państwo z naszej strony internetowej  to  oznacza to, że akceptujecie, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

 1. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przechowywania lub jeżeli jest to przewidziane w obowiązujących nas przepisach prawa, np. handlowych lub podatkowych. W przypadku, gdy cel przechowywania przestanie istnieć (np. w przypadku rezygnacji z usługi newslettera) lub w razie upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo usuwane zgodnie z przepisami prawa lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, np. ograniczone przetwarzanie w ramach handlowych lub podatkowych obowiązków przechowywania.

 

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

 II Odwiedziny naszej strony internetowej

 

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrują się Państwo, na naszej stronie internetowej lub w inny sposób nie podają nam danych osobowych, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do celów analizy internetowej i marketingu internetowego korzystamy również z technologii śledzenia w zakresie opisanym poniżej.

 

 1. 1. Techniczne udostępnianie strony internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

 

Adres IP;

Data i godzina zapytania;

Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT);

Treść wniosku (konkretna strona);

Status dostępu/kod statusu HTTP;

Ilość danych przekazywanych w danym przypadku;

Witryna internetowa, z której pochodzi wniosek;

Przeglądarka;

System operacyjny i jego interfejs;

Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalnej oferty na stronie internetowej i bezpieczeństwa systemu. Ponadto dane te wykorzystujemy w formie nieosobowej do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia naszej oferty online.

 

 1. Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookie. Pliki cookie często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator taki jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie i składa się z ciągu znaków, który można wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookie umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

 

Użytkownik może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową i w ten sposób na stałe sprzeciwić się ustawieniom plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

 

Ze względu na stosowanie określonych plików cookie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na uwagi dotyczące analizy internetowej i stosowania tzw. plików cookie stron trzecich poniżej.

 

III Korzystanie z naszych usług

 

 1. Gromadzenie danych

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeżeli zostaną przekazane przy zamawianiu towarów lub rejestracji na stronie internetowej, przy umówieniu się na spotkanie z pracownikiem naszej Firmy, przy zamówieniu newslettera, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, przy składaniu zamówienia telefonicznie.

 

 

 1. a) Przechowywanie i usuwanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń.

 

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. b) Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania usług świadczonych przez naszą Firmę za pośrednictwem strony internetowej. Podanie danych dla celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.

 

 1. Marketing i badania rynkowe
 2. a) Marketing bezpośredni

Dane adresowe i zamówieniowe wykorzystujemy również do własnych celów marketingowych, takich jak spersonalizowany marketing bezpośredni i badania rynkowe. W tym zakresie można na przykład otrzymywać drogą pocztową informacje o ofertach specjalnych i kampaniach rabatowych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO na podstawie uzasadnionego interesu w optymalizacji asortymentu produktów i usług oraz w umożliwieniu indywidualnych zapytań reklamowych.

 

 1. b) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 1. Newsletter

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zamówić bezpłatny newsletter. Newsletter informuje o aktualnych ofertach, nowych produktach, ofertach specjalnych i ekskluzywnych korzyściach oszczędnościowych w odniesieniu do towarów i usług z oferty naszej Firmy. W ramach tej usługi, gromadzimy i przetwarzamy dodatkowe informacje (zwane łącznie „danymi użytkowymi") na temat tego, czy otwierają Państwo newsletter, czy i jakie linki Państwo klikają i jakie tematy Państwa interesują, gdzie uzyskują Państwo dostęp do newslettera, z jakiego urządzenia końcowego, systemu operacyjnego, przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, z jakich innych ustawień urządzeń Państwo korzystają, czy i w jakim stopniu polecają Państwo zawartość newslettera w serwisach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz które z naszych stron internetowych odwiedzają Państwo po kliknięciu linków w newsletterze. Przetwarzanie danych do celów realizacji i optymalizacji serwisu newslettera odbywa się stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

 

Do zarejestrowania niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail.

 

Ponadto zwracamy uwagę, że przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

 

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu można skorzystać z linku rezygnacji zamieszczonego na końcu każdego newslettera. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera. Rezygnacja z subskrypcji nie ma wpływu na legalność przeprowadzonego do momentu rezygnacji przetwarzania danych.

Możliwości kontaktu

 

Na naszej witrynie internetowej oferujemy różne sposoby nawiązania z nami kontaktu i wysyłania do nas wiadomości. W szczególności można się z nami skontaktować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku odpowiedniego kontaktu podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i numer telefonu) oraz zapytanie będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest sprawne i ustrukturyzowane zbieranie i przetwarzanie zapytań klientów, jak również zapewnienie jakości. Usuwamy zgromadzone dane po tym, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne do wyżej wymienionych celów, np. po całkowitym przetworzeniu zapytania klienta, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli mają zastosowanie ustawowe obowiązki przechowywania.

V Prawa osób, których dane dotyczą

 

Z przyjemnością informujemy Państwa o prawach przysługujących Państwu w ramach RODO jako „osobie, której dane dotyczą". Zgodnie z rozporządzeniem mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 

 1. Prawo dostępu (art. 15 ust. 1, 2 RODO)
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub usunięcia (art. 17 RODO)
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 4. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 6. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

 

W uzupełnieniu podsumowujemy kluczowe punkty praw osób, których dane dotyczą, pod RODO, w następujący sposób, przy czym niniejsza prezentacja nie rości sobie prawa do kompletności, a jedynie odnosi się do podstawowych cech praw osób, których dane dotyczą, w ramach RODO:

 

 • Prawo dostępu (włącznie z prawem potwierdzenia i prawami udostępnienia danych)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz do następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które państwa dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
 8. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
 9. w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, uzyskanie informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

 

 • Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o niezwłoczne sprostowanie wszelkich nieścisłych danych osobowych, które jej dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wymagać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, dopóki nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

 

 • Prawo do usunięcia
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, co do zasady i z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych (por. wyjątek art. 17 ust. 3 RODO), żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących, o ile zachodzi jedna z następujących przyczyn:
 2. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
 3. Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
 4. Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 5. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
 7. Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami świadczonymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

 • Prawo do przenoszenia danych
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do utrzymywania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz że przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu procedur automatycznych.
 2. Wykonując swoje prawo do możliwości przekazania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

 

 • Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie aż do cofnięcia zgody.

 

 • Prawo do wniesienia skargi do organ nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo odwołania się do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem.

Odrębna informacja o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO

 

Ma Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że ze strony zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

 

W przypadku, gdy skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, regularnie wprowadzamy w życie przestrzeganie Państwa sprzeciwu poprzez jego odpowiednie odnotowanie w naszych bazach.

VI Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, lub mają ogólne pytania dotyczące ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: biuro@pre-media.com.pl

 

 

Top