Projekt unijny

Rozwój w ramach programów unijnych

Nasza firma zdecydowanie stawia na rozwój. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. „Rozwój firmy PREMEDIA Jacek Bielawski poprzez zakup nowoczesnej linii do regranulacji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pozwalającej na produkcję ulepszonego produktu”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 powstał projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem jego został: PREMEDIA Jacek Bielawski. Wartość całego projektu wynosiła: 1.230.000,00 PLN, natomiast wartość dofinansowania to: 490.300,00 PLN.

Dokładne informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Top