Rozwój w ramach programów unijnych


biuro firmy premediaRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby
"Rozwój firmy PREMEDIA Jacek Bielawski poprzez zakup nowoczesnej linii do regranulacji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pozwalającej na produkcję ulepszonego produktu "
Beneficjent: PREMEDIA Spółka Akcyjna. Wartość projektu: 1.230.000,00 PLN - Wartość dofinansowania: 490.300,00PLN
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

logotypy