Odbiór odpadów poprodukcyjnych

Wszystkim naszym Klientom, poza przetwórstwem i sprzedażą tworzyw sztucznych, oferujemy też odbiór odpadów poprodukcyjnych w celu ich odpowiedniej utylizacji oraz recyklingu. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz konieczności dbania o naszą planetę coraz większe znaczenie ma bowiem odpowiednie gospodarowanie odpadami i wtórne wykorzystywanie dostępnych w obiegu surowców.

Jest to szczególnie istotne w przypadku tworzyw sztucznych, które ze względu na swoje właściwości, takie jak trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych, mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego też postanowiliśmy jeszcze większą uwagę poświęcić odbiorowi odpadów poprodukcyjnych, które możemy następnie wykorzystać do stworzenia regranulatu wysokiej jakości.

Odpady poprodukcyjne – czym one są i jak się je przetwarza?

Odpady poprodukcyjne to materiały powstające w wyniku procesów produkcyjnych, które nie spełniają wymagań jakościowych lub nie są wykorzystywane w dalszym etapie produkcji. W przypadku tworzyw sztucznych mogą to być na przykład resztki z produkcji opakowań, elementy odrzucone z powodu wad czy też pozostałości po obróbce mechanicznej. Warto jednak podkreślić, że mimo iż nie spełniają one wymagań jakościowych jako produkt , to jednak nadal mają dużą wartość surowcową.

Oznacza to, że po przerobieniu mogą one zostać ponownie wykorzystane. Ofertę odbioru odpadów poprodukcyjnych kierujemy do różnego rodzaju przedsiębiorstw z województwa śląskiego – w szczególności firm, które zajmują się szeroko pojętą produkcją. Dla Twojej wygody sami zajmiemy się całym procesem – od transportu i segregacji, po odpowiedni recykling wszystkich materiałów, a także ponowne ich wykorzystanie. Jesteś zainteresowany lub masz do nas jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli przedstawić Ci szczegóły współpracy.