Czy regranulacja i recykling to pojęcia tożsame?

W dzisiejszych czasach, gdy konieczne jest świadome podejście do ochrony środowiska, coraz więcej osób zwraca uwagę na takie procesy, jak recykling czy regranulacja. Czy jednak są to pojęcia tożsame? Choć oba mają na celu zmniejszenie ilości odpadów i ochronę naszej planety, istnieją między nimi istotne różnice, które warto poznać. Przybliżamy je w niniejszym artykule, dlatego zapraszamy do lektury.

Regranulacja – co to jest i jak przebiega?

Regranulacja to proces przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na granulat, który może być ponownie wykorzystany do produkcji nowych wyrobów. W praktyce oznacza to przetworzenie odpadów w postaci folii, butelek czy innych przedmiotów z tworzyw sztucznych na drobne kuleczki, które stanowią surowiec wtórny. Regranulacja to jedna z kilku części składających się na proces recyklingu. Pełny proces recyklingu obejmuje bowiem:

  • sortowanie na liniach sortowniczych,
  • kruszenie przy pomocy kruszarek,
  • mielenie przy użyciu specjalistycznych młynków oraz
  • regranulację, odbywającą się przy pomocy wytłaczarek.

Recykling – szeroki zakres działań na rzecz ochrony środowiska

Recykling to ogólna nazwa dla procesów mających na celu odzysk surowców z odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie w produkcji. Dotyczy to nie tylko tworzyw sztucznych, ale także papieru, szkła, metali czy odpadów organicznych. W zależności od rodzaju surowca i technologii, recykling może przebiegać na różne sposoby, a regranulacja jest jednym z nich. Innymi przykładami procesów recyklingowych są przetworzenie odpadów organicznych na kompost, przetapianie metali czy odzysk szkła z zużytych opakowań.

Korzyści wynikające z regranulacji i recyklingu

Zarówno usługa regranulacji, jak i pozostałe działania recyklingu przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska oraz oszczędność surowców naturalnych. Ponadto procesy te pozwalają na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w porównaniu z produkcją z surowców pierwotnych. Warto również podkreślić, że recykling, w tym regranulacja, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy w sektorze gospodarki odpadami oraz przemysłu przetwórczego.