Czy regranulat jest odpadem?

W przemyśle tworzyw sztucznych coraz większe znaczenie zdobywa regranulat, który wzbudza wiele pytań i kontrowersji. Jakie jest jego miejsce? Czy jest to produkt odpadowy, czy może wartościowy surowiec wtórny? 

Proces powstawania regranulatu

Regranulat jest produktem powstałym z przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP) czy polistyren (PS). Obejmuje procesy takie jak sortowanie, mycie, rozdrabnianie, a także granulację, w której tworzywa są topione i przeciskane przez matrycę, co pozwala uzyskać granulki o określonych właściwościach.

Zalety stosowania regranulatu

Wykorzystanie regranulatu przynosi korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Znacznie ogranicza zużycie surowców pierwotnych oraz redukuje ilość odpadów trafiających na składowiska. Produkcja regranulatu jest również tańsza niż wytwarzanie nowych tworzyw z surowców pierwotnych, co obniża koszty dla przedsiębiorstw i przekłada się na ich konkurencyjność.

Rozwój technologii i rosnące zapotrzebowanie na surowce wtórne skłaniają przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacyjne metody przetwarzania, takie jak recykling chemiczny i mechaniczny, które ulepszają właściwości oraz jakość regranulatu. Naukowcy także pracują nad ulepszeniem procesów, zwiększając efektywność produkcji regranulatu i minimalizując jego negatywny wpływ na środowisko.

Właściwości regranulatu

Właściwości regranulatu zależą od jakości użytego tworzywa sztucznego i procesu przetwarzania. W przypadku użycia wysokiej jakości surowca i odpowiedniej technologii, regranulat może dorównywać właściwościami tworzywom z surowców pierwotnych. Niekiedy może jednak wykazywać niższą wytrzymałość i odporność na czynniki atmosferyczne.

Zastosowanie regranulatu w przemyśle

Szerokie możliwości zastosowania regranulatu obejmują produkcję opakowań, elementów konstrukcyjnych, oraz wyrobów domowego użytku. Wymagania dotyczące specyfiki produktu i procesu produkcyjnego decydują o wyborze regranulatu o odpowiednich właściwościach.

Przepisy unijne, takie jak normy EN 15344 czy EN 15347, określają wymagania jakościowe dla regranulatu. Stosowanie regranulatu regulowane jest także przepisami o gospodarce odpadami i ochronie środowiska, które promują recykling i minimalizację odpadów.