Skąd się bierze regranulat?

Zagadnienie dotyczące pochodzenia regranulatu stało się niezwykle istotne w ostatnich latach ze względu na rosnące zainteresowanie ochroną środowiska i gospodarką o obiegu zamkniętym. Surowiec ten w znacznej mierze przyczynia się bowiem do ograniczenia produkcji nowych materiałów. W niniejszym artykule postaramy się więc przybliżyć proces powstawania regranulatu oraz jego zastosowanie w przemyśle. Zapraszamy do lektury!

Regranulat – co to jest?

Regranulat to wtórne tworzywo sztuczne, które powstaje w wyniku przetworzenia odpadów z różnego rodzaju plastiku. Jest to materiał o podobnych właściwościach do pierwotnego tworzywa, ale tańszy i bardziej ekologiczny. Regranulat może być wykorzystywany jako surowiec do produkcji nowych wyrobów, co pozwala na ograniczenie zużycia pierwotnych surowców oraz zmniejszenie ilości odpadów, a tym samym – zanieczyszczenia środowiska.

Proces powstawania regranulatu

Proces powstawania regranulatu z tworzyw sztucznych można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest selekcja i sortowanie odpadów, gdzie ważne jest oddzielenie tworzyw sztucznych od innych materiałów oraz ich podział na poszczególne rodzaje. Następnie przeprowadza się proces mycia i suszenia tworzyw, który ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak resztki jedzenia, etykiety czy kleje.

Kolejnym etapem jest proces aglomeracji polegający na podgrzewaniu mielonych tworzyw do temperatury, w której zaczynają się topić. W wyniku tego procesu powstaje plastyczna masa, która jest następnie schładzana i cięta na granulki o odpowiedniej wielkości. Ostatnim etapem jest ekstruzja czyli przetworzenie aglomeratu na regranulat, który może być wykorzystany jako surowiec do produkcji nowych wyrobów.

Zastosowanie regranulatu w przemyśle

Regranulat z tworzyw sztucznych znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Może być stosowany zarówno jako surowiec do produkcji nowych wyrobów, jak i jako dodatek do pierwotnych tworzyw sztucznych. Jednym z najbardziej popularnych zastosowań regranulatu jest produkcja opakowań, takich jak butelki, pojemniki czy folie. Regranulat może być również wykorzystywany do produkcji elementów budowlanych, takich jak rury, profile czy płyty.